Gademusikere d. 25. juni

Horsens Cityforening søger artister til en række datoer i perioden frem til sommerferien. Artisterne vil formentlig skulle spille uden forstærkning på forskellige spots rundt om i Randers midtby.

Konceptet kalder vi Gademusikere. Når artisten ankommer afhentes et stykke vinylgulv, som fungerer som "sceneområde" under koncerterne. Herefter går man selv ud på de aftalte spots, spiller 30 minutter hvert sted, afleverer vinylgulvet igen og tager hjem.


TØRVEJRSGARANTI

Hvis det regner kan koncerterne udskydes. I det tilfælde må  artisten selv vælge en ny dato, inden for de rammer, som arrangøren har udstukket for mulige ugedage og tidsrum. En kontrakt kan kun udskydes én gang.


Spilletiden er 3 x 30 min

Honoraret er 2.500 kr.

(inkl. platformens servicegebyr på 8%+moms)


Koncerterne afholdes på torsdag d. 25. juni 2020

Der er deadline for tilmelding søndag d. 14. juni 2020