2 gudstjenester i Langenæs Kirke

Langenæs Kirke er en åben, glad og meget musikentusiatisk kirke. Til daglig akkompagneres salmerne på flygel af pianist Marianne Legarth, og undertiden spilles der i kirken anden musik til gudstjenester.

Derfor søger kirken en artist, der har lyst til at indgå i et samarbejde om det musikalske indhold til 2 gudstjenester á 30 minutters varighed. Artisten skal som udgangspunkt spille en af sine egne sange og spille melodistemmen til en salme, da man i øjeblikket ikke må synge med i kirken. Det præcise indhold aftales i dialog med præst Louise Højlund. Temaerne for de to gudstjenester er henholdsvis Kyndelmisse og Valentines day.


Betalingen er i overensstemmelse med folkekirkens normale satser for musik til gudstjenester. Da dette er et pilotprojekt, vil det være dejligt, hvis artisten har lyst til at evaluere konceptet efterfølgende.


Spilletiden er 2 x 5 minutter

Honoraret er 1.000 kr. pr. gudstjeneste

(inkl. platformens servicegebyr på 8%+moms)


Arrangementerne afholdes d. 31/1 og d. 14/2 2021.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 25/1 2021.