Vil du spille Altankoncerter i påsken?

Coronakrisen sætter mange begrænsninger for kunstens muligheder for at møde sit publikum og omvendt, og mange kunne godt bruge et lyspunkt og en opmuntring her i påsken.

Det har OK-Fonden med disse 25 koncerter gjort muligt.


OK-Fonden driver plejehjem og psykiatriske bo- og behandlingssteder landet over og et hospice i Nordsjælland.  Fondens overskud investeres direkte i udviklingen af velfærdsløsninger, og på den måde skaber OK-Fonden værdi for de mennesker, som fonden har omsorg for i det daglige og for samfundet som helhed.


Honoraret for koncerten er 2.500 kr. (medbring sanganlæg)

(incl. platformens servicegebyr på 8%+moms)Arrangementerne afholdes i løbet af påsken

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 12. april 2020.