Om Priser

UNCOVERmusic tager en provision på 8%+moms. Provisionen er indeholdt i artistens pris, således at koncertarrangøren altid kun betaler den pris, som Artisten har præsenteret sig med.

Ved at henvende sig til UNCOVERmusic på support@uncovermusic.dk eller telefon 77 77 11 11, er det muligt at få hjælp til at finde den musik, der passer bedst til dit/jeres arrangement. Prisen for denne service aftales særskilt.

Det er endvidere muligt at få en repræsentant fra UNCOVERmusic til at møde op ved arrangementet og sikre at artistens optræden afvikles på bedst mulige måde. Prisen for denne service er 3.500 kr. + transport (statens kilometertakst)


TARIFFEN

På UNCOVERmusic fastsætter artisterne selv deres priser. Den fastsættes udfra erfaring, professionalisme, omfanget af artistens repertoire og ikke mindst udbud/efterspørgsel.

Alle priser på siden er excl. kørsel, lydanlæg og lys. Mange artister kan selv medbringe det nødvendige udstyr, men husk at spørge ind til dette, når I skriver kontrakt.

Dansk Musiker Forbund fastsætter hvert år den såkalde tarif, der er en anbefalet minimumsaflønning af en professionel musiker. Den reguleres hvert år d. 1. april i henhold til nettoprisindekset.

I perioden 1/4 2020- 31/3 2021 er tariffen 2.143,61 kr.

Læs mere på Dansk Musiker Forbunds hjemmeside